Zaključci i ocjena Okruglog stola

Imamo zakonski okvir u kojem bi se uz manje izmjene i dosljednu primjenu moglo postići puno bolje rezultate te vrhunske stručnjake koji mogu provesti potrebne edukacije i supervizije. Sudionici, Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba – Prof. dr sc. Gordana Buljan-Flander, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova – Gordana Lukač Koritnik, Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu – Lana Petö Kujundžić, Ravnateljica skloništa Duga – Željka Barić, predstavnica Odsjeka maloljetničke delinkvencije MUP-a – Marijana Valjan-Harambašić, Odvjetnik Hrvoje Zdilar te gospođa Marija Palaić od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti su slijedom rasprave došli do:

Zaključaka

I. Potrebne su izmjene u zakonodavstvu radi značajnog smanjenja prostora za manipulaciju u praksi i provedbi:

A.

1. Izmjene Obiteljskog zakona:

-  Kriteriji za procjenu roditeljskih kompetencija i najboljeg interesa djeteta moraju u zakonu biti jasno definirani. Spremnost svakog roditelja za dogovaranje i poticanje djeteta na ljubav prema roditelju s kojim ne živi i njegovoj široj obitelji mora postati bitan čimbenik u ocjeni roditeljskih kompetencija.

-  Manipulacija pravima djeteta (odbijanje dogovaranja s drugim roditeljem, spriječavanje kontakta s roditeljem, ocrnjivanje i otuđivanje djeteta od roditelja te drugi elementi manipulacije) mora u zakonu biti jasno definirana.

-  Ugrađivanje u zakon obveze roditelja da moraju izraditi prijedlog pisanog dogovora roditelja (Plan roditeljstva) te obveze medijacije, gdje roditelji, ako nisu u stanju sačiniti dogovor, angažiraju medijatora s popisa suda, na teret vlastitih sredstava.

-  Izmjena članka 233 Obiteljskog zakona u smislu pravedne raspodjele stvarnih i ukupnih troškova koje roditelj ima pri ostvarivanju prava djeteta.

-  Dodavanje članka zakona koji bi omogućio da u odlukama o zajedničkoj skrbi, ako su roditelji u sukobu, sud naredi partnersku terapiju i sankcije za roditelja koji to odbije.

-  Evidencija i praćenje učinkovitosti sudskih rješenja i odluka, kao i zadovoljstva svih korisnika sustava u smislu zadovoljenja najboljeg interesa djeteta mora biti obvezna i javna, uz neophodnu anonimizaciju.

2. Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

-  Standardi postupanja, kriteriji te sadržaj mišljenja i preporuka trebaju biti zakonom propisani, a spremnost za dogovaranje i poticanje djeteta na ljubav prema roditelju s kojim ne živi i njegovoj široj obitelji treba po zakonu postati bitan čimbenik u ocjeni roditeljskih kompetencija.

-  Evidencija i praćenje učinkovitosti mišljenja i preporuka czss-a kao i zadovoljstva korisnika sustava u smislu zadovoljenja najboljeg interesa djeteta mora biti obvezna i javna, uz neophodnu anonimizaciju.

3. Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

- Utvrđivanje instituta ‘manipulacije’ i obveza povrata svih time prouzročenih troškova i šteta koje su nastale tom manipulacijom od strane osobe koja je manipulirala.

B.

1. Razvoj međuresorne suradnje

- Neophodno je ujediniti rad resornih ministarstava – Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva pravosuđa te Ministarstva unutarnjih poslova formiranjem neovisnog međuresornog tijela radi kontrole rada institucija uključenih u obiteljsko pravnu zaštitu djeteta.

2. Standardizacija sudske prakse i prakse svih uključenih institucija

- Postupci i sadržaj sudskih odluka te preporuka, mišljenja i odluka centara za socijalnu skrb moraju biti standardizirani.

-  Sudske odluke o sadržajima roditeljske skrbi moraju precizno navoditi sadržaje roditeljske skrbi, mjesto, vrijeme, a ako je potrebno, i način. U sudskim se odlukama ništa ne smije podrazumijevati.

-  Nepoštovanje odluke suda: nedostavljanje tražene dokumentacije i nedolazak stranaka na ročišta, uključujući i centre za socijalnu skrb koji su stranka u postupku, mora smjesta biti kažnjavano zbog nepoštovanja suda.

-  Sudske odluke s obrazloženjima, anonimizirane prema Pravilniku o anonimizaciji Vrhovnog suda RH trebaju biti dostupne javnosti.

-  Edukacija svih sudaca, stručnjaka mentalnog zdravlja, djelatnika centara za socijalnu skrb i policije u području obiteljsko-pravne zaštite mora biti planirana, permanentna, pod supervizijom i njezina se kvaliteta mora redovito ocjenjivati od strane neovisnih tijela i korisnika radi potrebnih poboljšanja.

-  Kršenje prava djeteta na obitelj te lažno prijavljivanje za nasilje u obitelji djelatnici institucija moraju odmah po saznanju kazneno prijavljivati po službenoj dužnosti.

-  Stručnjaci iz vladinog i nevladinog sektora i predstavnici civilnog društva moraju sudjelovati u svim aktivnostima izmjene zakona, prakse i ocjene kvalitete rada djelatnika relevantnih institucija.

-  Poticat će se javna rasprava o prirodnom pravu “razvedene” djece na obitelj, tj. na sve članove njihove obitelji i o spriječavanju i sankcioniranju dodatnog institucionalnog zlostavljanja te djece.


Ocjena okruglog stola

(ocjene: 2-nadilazi očekivanja; 1-u skladu s očekivanim; 0-ispod očekivanja)

Od 80 osoba koje su došle na okrugli stol, 42 su vratile popunjene upitnike

Važnost teme                                                                 1,59

Pripremljenost i jasnoća uvodničara                   1,52

Moderiranje                                                                    1,33

Upravljanje vremenom                                              1,33

Relevantnost zaključaka                                             1,48

I.a. Analiza pokazuje da je ocjena zadovoljstva u svim segmentima značajno iznad očekivanja sudionika.

I.b. Procjena prostora za poboljšanje

- Potrebno je jasnije upozorenje da je vrijeme ograničeno, te ograničavanje vremena pitanja na 1-2 minute, upozorenjem na početku samog okruglog stola, čime bi se omogućilo zadovoljstvo svih koji žele postaviti pitanje ili dati prijedlog.

-  Druga je mogućnost da se prikupe pisana pitanja nakon čega slijede odgovori i diskusija stručnjaka.

-  Za bolje razumijevanje povezanosti teme s izlaganjima i raspravom, svakih 15-20 minuta moderator treba sažeti tijek rasprave i povezati temu s izlaganjima i raspravom.

-  Planirati Okrugli stol puno prije, poslati pozive relevantnim institucijama najmanje 60 dana prije, te ako se nitko od djelatnika relevantnih institucija ne odazove unutar 30 dana, pozvati ih otvorenim pismom.

-  Na upitniku pod ‘Prijedlog za sljedeći okrugli stol’, umjesto ‘Osoba’, treba pisati ‘Ime osobe koju predlažete za sudjelovanje’ kako se ne bi smatralo da je potreban potpis anonimnog upitnika i treba dodati mogućnost: ‘Napomena’.

II. Prijedlozi sudionika za sljedeći Okrugli stol:

 • Manipulacije, odgovornost stručnjaka i njihovo sankcioniranje
 • Izmjene zakona o sankcioniranju opstrukcije viđanja
 • Kontrola ustanova za socijalnu skrb
 • Senzibilizacija sudaca do sad i plan
 • Edukacija socijalnih radnika da mogu prepoznati manipulaciju u startu
 • Zašto dijete ostaje s manipulatorom, iako je manipulacija ustanovljena?
 • Što rade Czss i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da bi prevladali sporost?
 • Što zapravo radi Pravobraniteljica za djecu baš za djecu žrtve sustava?
 • Nastavak ove teme i što je učinjeno
 • Kazne izrečene za sve manipulatore i lažljivce (i M i Ž) u obitelji
 • O promjenama procedure pri razvodu
 • O objektivnoj evaluaciji činjenica i uvjeta za dodjelu djeteta jednom ili drugom roditelju u tijeku brakorazvodne parnice a ne vlastitih emocija djelatnika sustava
 • Manipulacija sustavom
 • O tome kako s djetetom razgovarati o razvodu roditelja, predstojećim promjenama te o osjećajima i razmišljanjima djeteta
 • Prava braće, sestara, tete i strica, bake i djeda
 • Manipulacije jednog od roditelja – manipulatori imaju nos da ne izaberu sebi za partnera manipulatora – drugi može tako izgledati jer se ne zna od manipulacije obraniti
 • Prava djeteta (isključivo!)
 • Sankcije (trenutno) prema službenim osobama (czss) koje ne izvršavaju svoju dužnost)
 • Analiza zakona kojima se štite prava djece i obitelji, mogući propusti i moguća rješenja
 • Utvrđivanje, praćenje i vođenje statistike o manipulaciji u postupcima

Većina sudionika koji su napisali prijedloge, potpisali su se.

Anketa

 • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

  Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.