Umjesto uvodnog pozdrava svim čitateljima

Sve češće smo suočeni s informacijama o manipulacijama djecom tokom i nakon razvoda.

U proces razvoda su uključeni roditelji, Centri za socijalnu skrb (dalje: Centri), Sudovi, Pravobranitelji za djecu, ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava, odvjetnici, Pučki pravobranitelj, sudski vještaci, Ministarstvo obitelji, međugeneracijske solidarnosti i branitelja, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo unutarnjih poslova, posebice odjeli za suzbijanje obiteljskog nasilja i maloljetničke delinkvencije, pa i Sabor i brojni drugi čimbenici.

A djeca? Pod sintagmom ‘najbolji interes djeteta’ često se skriva sve drugo osim interesa djeteta.

To mislimo stoga što:

Roditelji koji se, na žalost, razvode, osim svih problema s kojima se susreću, najčešće su sasvim zbunjeni time od kuda krenuti i što učiniti kako bi minimizirali negativne učinke koje razvod ima na djecu. Oni u većini slučajeva ne znaju koji je postupkovnik Centra, odvjetnika, Suda i drugih uključenih u razvod braka, pa osim svih problema koje moraju riješiti tokom i nakon razvoda, i u nedostatku jednostavnih i prijateljskih uputa, često osjećaju tjeskobu i u vezi s tim što i kako će se te u kojim rokovima odvijati.

– Obrada od strane Centara za socijalnu skrb često traje predugo, s obzirom na hitnost koju zaštita interesa djeteta zahtjeva, i nije transparentna za roditelje i djecu.

Događa se da su rezultati obrade obitelji od strane Centara nepotpuni i/ili pristrani.

Sudovi po definiciji odlučuju o nečemu što se dogodilo, tko je u pravu a tko nije, tko je kriv i koga i koliko kazniti. No ovdje je u pravu dijete o čijem najboljem interesu treba odlučiti te podržati roditelja koji ga je u stanju ostvariti. Sudovi, nažalost, najčešće nisu opremljeni znanjem o razvojnim potrebama djeteta i resursima koji bi značajno pridonijeli kvaliteti i promptnosti njihovih odluka u ovom području, posebice kad jedan ili oboje roditelja rješavaju svoje konflikte preko djeteta i manipuliraju djetetom kako bi ostvarili vlastite ciljeve.

Pravobraniteljica za djecu ne može djelovati u pojedinačnim slučajevima, a kako je u ovim procesima svaki slučaj zaseban, nameće se zaključak da uopće ne može djelovati. Stoga je čeka zadaća osmišljavanja djelovanja u ovom vrlo osjetljivom području.

Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova čeka zadaća borbe za ravnopravnost pri određivanju s kim će dijete živjeti nakon razvoda.

Ured za ljudska prava čeka zadatak uključivanja djece kao vlasnika ljudskih prava.

– Rijetki su odvjetnici koji rado preuzimaju ovakve slučajeve. Ako ima zajedničke imovine za podjelu, tada to još i postaje zanimljivo. No kada je u pitanju razvod i određivanje s kojim će roditeljem dijete živjeti, velikom broju odvjetnika je zastupanje nezanimljivo iz više razloga, od kojih taj da su nedovoljno upućeni u problematiku nije najmanji.

Pučki pravobranitelj je relativno nova institucija u nas i mislimo da relativno sporo reagira na zahtjeve korisnika.

Vještaci katkad odbijaju vještačenja iole kontroverznih slučajeva, a za one druge najčešće nisu potrebni. Ne znamo koji su razlozi za to, istražit ćemo. Razumijemo svu kompleksnost i težinu njihovog posla, što potvrđuju inozemne studije koje pokazuju da se vještake također vrlo lako može izmanipulirati te da npr. psihijatri forenzičari zanemarivo češće prepoznaju laž nego psihijatri kliničari (Paul Ekman & Maureen O’Sullivan, Mark G. Frank: A few can catch a liar, Psychological science, Vol 10, No. 3, May 1999, American Psychological Society)

Ministarstvo obitelji, međugeneracijske solidarnosti i branitelja čeka promjena percepcije da su žene isključive žrtve nasilja, a muškarci isključivi nasilnici te prihvaćanje odgovornosti za borbu protiv svake vrste nasilja u obitelji, posebice nad djecom, kao najslabijim članovima obitelji.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi čeka zadatak utvrđivanja standarda rada Centara za socijalnu skrb te redovite kontrole njihovog rada , posebno u slučajevima gdje je potrebno zaštiti interese djece, te hitne intervencije u slučaju nepravilnosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova čeka zadatak boljeg povezivanja s ostalim čimbenicima ovih procesa i ista promjena percepcije kao i u slučaju Ministarstva obitelji, međugeneracijske solidarnosti i branitelja.

– Konačno, Sabor čeka zadatak rješavanja pitanja zakonske regulative, počev od Ustava gdje uz ‘zaštitu majčinstva’, svakako treba postojati i ‘zaštita roditeljstva’. U Obiteljskom zakonu valja regulirati pitanje prevencije manipulacija djecom, npr. uvođenjem obvezne škole za roditelje, te sankcija u slučaju emocionalnog i psihičkog zlostavljanja djece od strane jednog ili oboje roditelja tokom i nakon razvoda.

Dana 11. veljače 2008. predali smo zahtjev za osnivanje Udruge Dijete-razvod. U očekivanju rješenja o registraciji koje će nam omogućiti otvaranje web stranice i početak djelovanja, na ovom se blogu možete informirati o Udruzi te dati podršku i savjet o što učinkovitijem djelovanju Udruge.

Navodimo izvadak iz Statuta koji omogućava uvid u politiku, ciljeve i djelatnosti Udruge:

Članak 7.

Politika kvalitete Udruge temelji se na Kodeksu djelovanja Udruge koji donosi Skupština, a koji je usklađen s civilizacijskim tekovinama demokratskog društva, uključujući transparentnost rada za članove, korisnike i širu društvenu zajednicu. Sukladnost s Kodeksom djelovanja objavljuje se na Internetskim stranicama Udruge. Usklađenost sa zahtjevima procjenjuje se na osnovi rezultata internih audita koje jednom godišnje provodi osoba koja je educirana za obavljanje Internog audita prema važećem ISO standardu 9000.

II   CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Udruga je osnovana u cilju:

· promicanja prava djece na oba roditelja i na njihove šire obitelji tokom i nakon razvoda

· zaštite prvenstveno psiholoških i emocionalnih interesa djece i njihovih obitelji tokom i nakon razvoda

· pružanja pomoći djeci i njihovim obiteljima neposredno prije razvoda, tokom razvoda i poslije njega  te

· razvitka društva koje razumije i učinkovito rješava probleme djece i njihovih obitelji tokom i nakon razvoda roditelja

Članak 9.

Djelatnosti Udruge:

 • upoznavanje javnosti s problemima djece i njihovih obitelji tokom i nakon razvoda
 • aktivno sudjelovanje u poboljšanju zakonske regulative te provedbe iste u nadležnim institucijama, radi učinkovitijeg rješavanja problema djece i njihovih obitelji tokom i nakon razvoda
 • po potrebi, pružanje adekvatne besplatne stručne psihološke pomoći djeci i njihovim obiteljima i besplatnih pravnih savjeta i informacija djeci i njihovim obiteljima tokom i nakon razvoda
 • organiziranje grupa samopomoći za roditelje tokom i nakon razvoda
 • rad volontera (telefonsko savjetovanje) na liniji za djecu i njihove roditelje tokom i nakon razvoda
 • edukacija volontera za telefonsko savjetovanje i usavršavanje stručnjaka putem seminara, tečajeva, vježbi i sl.
 • okupljanje svih zainteresiranih osoba, koje su voljne raditi na senzibiliziranju javnosti za probleme djece tokom i nakon razvoda i njihovih obitelji
 • poticanje istraživanja o psihičkom i emocionalnom zlostavljanju djece tokom i nakon razvoda u Hrvatskoj
 • izdavačka djelatnost, s područja djelatnosti udruge, sukladno posebnim propisima
 • organiziranje stručnih i znanstvenih skupova
 • organiziranje prigodnih manifestacija (koncerata, izložbi, predstava) u svrhu upoznavanja šire javnosti s problematikom djece tokom i nakon razvoda
 • aktivna suradnja s hrvatskim i međunarodnim institucijama koje se bave zaštitom prava djece za oba roditelja tokom i nakon razvoda i njihovih obitelji.

Pozivamo sve zainteresirane iz osobnih, stručnih, ljudskih razloga da nam se priključe u približavanju ovom plemenitom cilju.

Pristupnica će biti dostupna na web stranicama Udruge, odmah nakon dobivanja Rješenja, registriranja domene i otvaranja web stranice.

Svaki i najmanji pomak u rješavanju ove problematike približit će nas cilju kojem stremimo – djeci koja imaju i uživaju neograničenu ljubav, pažnju i brigu oba roditelja, usprkos njihovoga razvoda.

Srdačni pozdrav

Udruga u osnivanju Dijete-razvod

Anketa

 • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

  Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.