Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci i obrazloženja

Link na Smjernice na engleskom jeziku lako je naći ako se na Google-u utipka “Child-friendly justice Guidelines”.

Smjernice nisu prevedene na hrvatski. Ova ih Udruga prevodi i uskoro će na našim stranicama biti u “za download”.
Smjernice nisu obvezujuće već su naputci o tome kako primjenjivati obvezujuće dokumente, a napose Konvenciju o ostvarivanju prava djeteta koja je prevedena i lako ju će naći na Google-u.

Cilj im je državama članicama Vijeća Europe (RH je članica od 1996.) olakšati primjenu Konvencije.

Anketa

  • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

    Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.