Skrb nad djetetom, pristup djetetu i roditeljska odgovornost, Prof. Edward Kruk

Preveli smo znanstvenu meta-studiju koje je 2008. godine napisao Prof. Edward Kruk, kanadski stručnjak na području obiteljskog prava i socijalnog rada:

Skrb nad djetetom, pristup djetetu i roditeljska odgovornost, Edward Kruk, 2008.

Izvornik lako možete naći ako u Google utipkate: Edward Kruk: “Child Custody, Access and Parental Responsibility”.


ZAHVALA

Zahvaljujem u ime sve djece Hrvatske, svih članova Udruge Dijete -razvod i roditelja koji su nam se obratili za pomoć i u svoje ime na brzom i prijateljskom dopuštenju Profesora Fakulteta socijalnog rada Sveučilišta British Columbia, Dr. Kruka, da njegov vrijedni rad, preveden na hrvatski, objavimo u elektroničkom obliku na našim web stranicama i učinimo ga dostupnim djeci, roditeljima, stručnjacima i djelatnicima sustava sudstva i socijalne skrbi te drugim stručnjacima, a posebice kreatorima politika na kojima je i najveća odgovornost za popravljanje postojećeg katastrofalnog stanja prava djece razvedenih roditelja i razvedenih roditelja u Hrvatskoj.

Ovaj rad nije lako štivo. Teško ga je čitati, ne zbog jezika, nego zbog bolne istinitosti sadržaja o tome što se prelama preko naše djece i roditelja, građana Hrvatske. Ironično je da su upravo u službi države Hrvatske svi kreatori zakona i provoditelji prakse koji previše često rade ono što ne bi smjeli – zlostavljaju djecu koju bi morali štititi, i građane koji pune proračun iz kojeg se isplaćuju njihovi prihodi. Zato molim da mi oprostite moguće nespretnosti u prijevodu. Termini koji traže objašnjenja, objašnjeni su u fusnotama kojih u izvorniku nema.

Na kraju, bila mi je velika čast i zadovoljstvo prevoditi ovaj rad pri kojem nisam samo našla profesora velikog znanja, stručnosti i hrabrosti nego i istomišljenika kad se radi o dobrobiti djece i odgovornosti roditelja te države i djelatnika sustava.

Asenka Kramer, prof.


UVOD, OBJAŠNJENJA VAŽNIH IZRAZA KORIŠTENIH U TEKSTU I KOMENTAR

Već je poznato da se naša udruga godinama zalaže i bori za podjednako pravo djeteta razvedenih roditelja na oba roditelja i opsežno vrijeme djeteta sa svakim od roditelja zato što ono omogućuje potpuniji opseg zajedničkih aktivnosti i pozitivan razvoj odnosa dijete-roditelj te time bolje ishode za dijete, roditelje i društvo u cjelini. Vjerujem da će ovaj vrijedni rad naći put do srca i uma onih koji o tome odlučuju, kao i do svih nih brojnih roditelja koji svojoj djeci žele dobro.

Rad razmatra kako postojeći sustav zakona i društvenih službi, posebice sudstvo i njihovi djelatnici zlostavljaju djecu, povećavaju opasnost od obiteljskog nasilja i postupaju izvan svojih stručnih kompetencija. Prof. Kruk napisao je komparativnu studiju raznih zakonodavstava u odnosu na situaciju u Kanadi do prije pet godina (rad je objavljen 2008.). Mi ovoga časa vidimo da je to naša situacija sada, a vjerojatno i za pet ili više godina, ako vi, roditelji, naša javnost i politika ne stanu u obranu interesa djece od najčešće nestručnih, nepromišljenih ili pristranih postupanja i odlučivanja protiv zdravog razuma i protiv stanja struke u postupcima razvoda u koje su uključena djeca.

Radi lakšeg razumijevanja teksta, objasnit ćemo neke važne termine koji se koriste u tekstu.

Odluka o skrbništvu nad djecom odnosi se na pravno i fizičko skrbništvo.

Pravno skrbništvo označava pravo donošenja važnih odluka o dobrobiti djeteta, zdravlju i obrazovanju. Te se odluke mogu odnositi npr. na to:
• gdje će dijete ići u školu,
• hoće li se dijete baviti vjerskim aktivnostima,
• hoće li dijete biti podvrgnuto nekom medicinskom zahvatu ili tretmanu i sl. (osim u hitnim slučajevim)

Pravno skrbništvo može biti zajedničko, gdje roditelji moraju važne odluke o djetetu donositi zajednički, ili samostalno, gdje samo jedan roditelj donosi važne odluke o djetetu.

Fizičko skrbništvo odnosi se na to gdje će dijete živjeti, tj. kako to Teze za Nacrt novog Obiteljskog zakona u RH definiraju, ono se odnosi na to s kim će “dijete stanovati”.

Fizičko skrbništvo također može biti zajedničko, gdje dijete u pravilu provodi najmanje 40 posto vremena sa svakim od roditelja, s tendencijom prema 50-50, ili samostalno, gdje roditelj s kojim “dijete ne stanuje” ima “kontakte i druženja” s djetetom, tj. kako to Teze za Nacrt novog Obiteljskog zakona u Hrvatskoj definiraju, “održava osobne odnose” što je u RH u pravilu svaki drugi vikend i par sati u tjednu – sasvim nedovoljno za razvoj kvalitetnog odnosa dijete-roditelj te taj odnos, osim iznimno, s vremenom propada i svodi se na minimum.

Sudska odluka može propisivati bilo koju kombinaciju skrbništva (npr. zajedničko pravno skrbništvo i samostalno fizičko, kako je to prema Obiteljskom zakonu iz 2006. u Hrvatskoj, iako se to posebno ne naglašava).

Autor organizaciju života djeteta i djetetove obitelji nakon razdvajanja ili razvoda u kojoj su i zajedničko pravno i zajedničko fizičko skrbništvo, naziva Podijeljena roditeljska odgovornost i izlaže argumente iz brojnih nezavisnih istraživanja koji podupiru tezu da je to za djecu dugoročno najbolje rješenje, čak i kad postoji roditeljski sukob, osim kad postoji kaznena osuda za obiteljsko nasilje ili kad službe za zaštitu djece temeljem dokaza poduzimaju radnje za zaštitu djeteta

Ukratko, autor smatra da nije dovoljno samo kozmetičko “peglanje” zakona, niti je dovoljna samo medijacija ili edukacija, već je za ostvarivanje navedenog potrebno da u zakonu postoji:
• presumpcija zajedničkog fizičkog i pravnog skrbništva zajedno, tj. podijeljene roditeljske odgovornosti, uz to da ta presumpcija treba biti osporiva u slučajevima kaznene osude za obiteljsko nasilje ili kad su službe za zaštitu djece temeljem dokaza poduzele radnje za zaštitu djeteta,
• edukacija roditelja, djelatnika sustava i javnosti, nezavisna i nepristrana medijacija za roditelje koja bi roditeljima pružala podršku tijekom razvoda i nakon razvoda u slučaju bilo kakvih nesuglasica među roditeljima,
• odgovornost sustava za osiguranje opsežnog sudjelovanja svakog od roditelja u životu djeteta te
• sustav mjera primjene sudskih odluka o podijeljenoj roditeljskoj skrbi u slučajevima kad medijacija nije učinkovito pomogla.

Od svega ovoga je naša Radna skupina za izradu novog Obiteljskog zakona zamislila medijaciju, zajedničko skrbništvo samo ako se roditelji dogovore te da bi teret dokazivanja da je samostalno skrbništvo bolje za dijete bio na roditelju koji traži samostalno skrbništvo. Ovakvim formulacijama i odredbama, novi će Obiteljski zakon još više ograničiti mogućnost aktivnog i značajnog sudjelovanja oba roditelja u životu djeteta i povećati suprotstavljačku atmosferu na obiteljskim sudovima te time i sukob među roditeljima i mogućnost obiteljskog nasilja, kao što pokazuju inozemna istraživanja o ovoj problematici.

Radna skupina odbija u zakon ugraditi potrebu djeteta za opsežnim vremenom s oba roditelja, obvezu donošenja odluke o zajedničkom skrbništvu i u slučajevima kad se jedan roditelj tomu protivi te odgovornost djelatnika sustava, što smatramo ključnim za minimalnu uspješnost novog zakona u reguliranju prava djece razvedenih roditelja u RH. Radna skupina je selektivno istražila moguće negativne strane zajedničkog skrbništva i ukopana je na pozicijama da je štetno kad su roditelji u sukobu, međutim nije istražila i obratila dužnu pozornost istraživanjima koja utvrđuju pozitivne ishode zajedničkog skrbništva čak i kad su se roditelji protivili takvoj odluci suda i onima koja potvrđuju daleko teže negativne posljedice samostalnog skrbništva za dobrobit djece.

Zato pozivamo roditelje da pročitaju članak, da pročitaju Nacrt Obiteljskog zakona Hrvatske kad u rujnu (dopuna: Nacrt je neočekivano objavljen već 08. kolovoza 2013., a javna rasprava završava već 08. rujna 2014.) bude objavljen na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih te da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi koja će uslijediti, kako bi zakon bio na dobrobit djece, roditelja i društva u cjelini.

Anketa

  • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

    Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.