Politika prema spolovima i skrb nad djecom, Prof. Elizabeth S. Scott i Prof. Robert E. Emery

Preveli smo rad autora Prof. Elizabeth S. Scott i Prof. Roberta E. Emery-a:

Politika prema spolovima i skrb nad djecom:

Neobjašnjiva opstojnost standarda najboljeg interesa djeteta

Naslov izvornika je: Scott, Elizabeth S. and Emery, Robert E., “Gender Politics and Child Custody: The Puzzling Persistence of the Best Interest Standard” (2011). Columbia Public Law & Legal Theory Working Papers. Paper 9200

Zahvaljujemo autorima za dozvolu za prijevod rada na hrvatski i objavljivanje na našim web stranicama. Vjerujemo da će stručnoj javnosti i građanima općenito biti od značajne koristi.

Poruka rada je da je standard najboljeg interesa djeteta nedorečen i ostavlja previše diskrecijskog prava sucima (što je samo ljepši izraz za samovolju), a roditelje koji su u sporu oko skrbi zbunjuje i drži u stanju nesigurnosti oko ishoda spora. Autori predlažu uvođenje ALI (American Law Institute) standarda u saveznim državama Sjedinjenih Američkih Država, koji zapravo znači da bi prvenstveni kriterij pri odlučivanju o skrbi trebao biti taj koliko je koji roditelj skrbio o djetetu prije raspada obiteljske zajednice.


Naša udruga je napravila analizu trenutnog stanja obiteljskih zakonu u saveznim državama Sjedinjenih Američkih Država, i došla je do sljedećih činjenica i rezultata:

Sudovi u SAD-u su donoseći svoje odluke o tome koji je roditelj podobniji za skrb nad djetetom, imajući na umu neodređenost standarda najboljeg interesa djeteta, definirali bitne kriterije unutar toga standarda. Prema stanju 2012. sudovi saveznih država SAD-a svoje su odluke (u slučajevima kad se roditelji nisu dogovorili i sudu na ovjeru dostavili Roditeljski plan) temeljio na razmatranjima kriterija koji su pobrojani niže u tekstu. Ovi su podaci kompilacija podataka a) iz knjige A. Fuhrmann, G. S. W. i R. A. Zibbell: Evaluation for Child Custody, Oxford University Press, 2012., pp. 209-217 i b) iz smjernica koje su sudovi navedenih država objavili na svojim web stranicama.

Sudovi u SAD-u su svoje odluke o tome koji je roditelj podobniji za skrb nad djetetom, imajući na umu neodređenost standarda najboljeg interesa djeteta, definirali su bitne kriterije unutar toga standarda. Prema stanju 2012. sudovi saveznih država SAD-a svoje su odluke (u slučajevima kad se roditelji nisu dogovorili i sudu na ovjeru dostavili Roditeljski plan) temeljili na razmatranjima kriterija koji su pobrojani niže u tekstu (podaci  su a) kompilacija iz knjige A. Fuhrmann, G. S. W. i R. A. Zibbell: Evaluation for Child Custody, Oxford University Press, 2012., pp. 209-217 i b) smjernicama koje su sudovi navedenih država objavili na svojim web stranicama kako bi građanima olakšali snalaženje u obiteljskim predmetima).

Države koje su uvele razmatranje udjela roditelja u skrbi nad djetetom prije raspada obiteljske zajednice (ALI) i načelo aproksimacije, navode na svojim stranicama i taj, ali i druge pokazatelje najboljeg interesa djeteta, a dužnost je suda utvrditi najbolji interes djeteta i donijeti presudu sukladno najboljem interesu djeteta:
Arizona: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnos djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog od roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju; Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Želja roditelja da dijete živi s njim; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika).Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju. Osim toga, Arizona zahtijeva i da plan roditeljstva, osim ostalog treba predvidjeti zadovoljenje djetetovih zdravstv., emocionalnih, obrazovnih, fizičkih i društv. potreba; sud ima pravo narediti istragu; roditelj osuđen za lažno prijavljivanje zanemarivanja/nasilja ne smatra se podobnim roditeljem
Colorado: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnos djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog od roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju; Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Želja roditelja da dijete živi s njim; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika).Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju.
Connecticut: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Temperament ili dob ili razvojne potrebe djeteta; Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnos djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog od roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju; Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Sposobnost svakog roditelja za suradnju i informiranje drugog roditelja o djetetu; Sposobnost svakog roditelja za uključivanje u djetetov život (npr. aktivnosti, obrazovanje); Želja roditelja da dijete živi s njim; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika), Dokazano zlostavljanje/zanemarivanje djeteta; Kulturalno podrijetlo djeteta; Je li roditelj završio školu za roditelje.
Florida: Temperament ili dob ili razvojne potrebe djeteta; Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnos djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog od roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju; Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Sposobnost svakog roditelja za suradnju i informiranje drugog roditelja o djetetu;Sposobnost svakog roditelja za uključivanje u djetetov život (npr. aktivnosti, obrazovanje); Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao presudna činjenica); Podjela odgovornosti nakon razvoda; poznavanje djetetovih prijatelja i dr. osoba (liječnika, učitelja…); sposobnost pružanja dosljedne rutine; zaštita djeteta od upućivanja u tijek sudovanja
Minnesota: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnos djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog od roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju; Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Sposobnost svakog roditelja za uključivanje u djetetov život (npr. aktivnosti, obrazovanje); Želja roditelja da dijete živi s njim;  Želje djeteta; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika), Sposobnost pružanja djetetu ljubavi, topline, usmjeravanja; Poželjnost kontinuiteta; Kulturalno podrijetlo.
New Yersey: Povijest odnosa svakog roditelja s djetetom; Temperament ili dob ili razvojne potrebe djeteta; Spremnost ili sposobnost pojedinog roditelja za poticanje pozitivnog odnosa djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Stabilnost djetetova života i duljina vremena koje je dijete provelo u stabilnom okruženju; Sposobnost svakog roditelja za suradnju i informiranje drugog roditelja o djetetu; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika); Geografska provedivost plana roditeljstva; Radni raspored svakoga od roditelja;Sigurnost od fizičkog zlostavljanja; Kvaliteta i kontinuitet djetetova obrazovanja; Podobnost roditelja; Broj djece.
Ohio: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnosa djeteta s drugim roditeljem;
Djetetova prilagodba domu, školi i društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Želja roditelja da dijete živi s njima; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika); Povijest plaćanja doprinosa za uzdržavanje djeteta; Preseljenje djeteta kao nepovoljna činjenica.
Oregon: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Obiteljsko nasilje (kao presudna činjenica); Dokazano zlostavljanje/zanemarivanje djeteta; Preferenca primarnog skrbnika, ako je podoban, njegova zainteresiranost i odnos djetetom. Poželjnost nastavka postojećih odnosa.
Virginia: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Temperament ili dob ili razvojne potrebe djeteta; Spremnost ili sposobnost pojedinog roditelja za poticanje pozitivnog odnosa djeteta s drugim roditeljem; Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Sposobnost svakog roditelja za suradnji i informiranje drugog roditelja o djetetu; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika); Povijest plaćanja doprinosa za uzdržavanje djeteta.
Washington: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Temperament ili dob ili razvojne potrebe djeteta; Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Želja roditelja da dijete živi s njima; Želje djeteta; Odnosi s braćom, sestrama i drugim važnim osobama; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika); Radni raspored svakoga od roditelja; Dogovaranje stranaka u postupku.

West Virginia: Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Sposobnost svakog roditelja za suradnju i informiranje drugog roditelja o djetetu; Želja roditelja da dijete živi s njima; Želje djeteta; Obiteljsko nasilje (kao jedan od čimbenika); Povezanost s braćom i sestrama.

Visconsin: Povijest odnosa svakog od roditelja s djetetom; Temperament ili dob ili razvojne potrebe djeteta;Spremnost ili sposobnost svakog roditelja za poticanje pozitivnog odnosa djeteta s drugim roditeljem; Djetetova prilagodba domu, školi ili društvenoj zajednici; Udio skrbi svakog roditelja prije raspada obiteljske zajednice (ALI); Mentalno i fizičko zdravlje svih uključenih; Sposobnost svakog roditelja za suradnju i informiranje drugog roditelja o djetetu; Želja roditelja da dijete živi s njima; Želje djeteta; Obiteljsko nasilje (kao presudna činjenica); Kriminalna povijest; Radni raspored svakog od roditelja, Zloporaba opojnih stvari od strane roditelja; Redoviti kvalitetni periodi boravka s roditeljem; Dostupnost vrtića; Bilo kakva ljubavna veza ili izvanbračna zajednica stranaka u postupku.

Pozivamo roditelje i druge zainteresirane građane da u Nacrtu novog Obiteljskog zakona koji je na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih na javnoj raspravi do 08.09.2013. nađu kriterije na kojima će se temeljiti odluke naših sudova, uključujući i najbolji interes djeteta kao okvirni standard i sve kriterije koji se spominju u zakonu.

Molimo Vas pošaljite nam mail o tome što ste našli, a ako nađete neki kriterij koji ovdje nije naveden, a postoji u Nacrtu Obiteljskog zakona, svakako nas i tome obavijestite.

Želja nam je prikupiti Vaša mišljenja i objaviti ih na ovim stranicama kako bismo građanima pomogli u snalaženju u novom Obiteljskom zakonu.

Anketa

  • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

    Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.