Odgovori političkih stranaka na naš upit – Most nezavisnih lista

Odgovor stranke Most nezavisnih lista (radi lakšeg čitanja i praćenja, i naša su pitanja navedena i to u kurzivu, kao UDR:):

Poštovani,

Zahvaljujemo se na Vašim upitima u nastavku dostavljamo (za sada) djelomične odgovore, uz svu spremnost na daljnju suradnju i dijalog:

UDR: U izbornoj godini željeli bi znati kakav je Vaš stav prema temi zaštite prava djece razvedenih roditelja u Hrvatskoj. Prvenstveno mislimo na:

1. pravo na oba roditelja i cjelokupnu djetetovu obitelj bez obzira žele li to oba, ili jedan od roditelja,

2. pravo na zajedničku roditeljsku skrb bez obzira žele li to oba, ili jedan od roditelja te

3. na pravo provođenja opsežnog vremena sa svakim od roditelja i posljedično i pravo na oba roditeljska doma, bez obzira na to žele li to oba, ili jedan od roditelja.

U vezi s navedenim, molimo Vas odgovore i obrazloženja odgovora, na sljedeća pitanja:

Smatrate li da su zakonski propisi kako ih propisuje novi Obiteljski zakon koji je upravo na prihvaćanju u Saboru RH zadovoljavajući ili da ih treba mijenjati, i u kojem dijelu?

Most: Smatramo da je novi Obiteljski zakon samo neznatno izmijenjena verzija zakona koji je donesen u ljeto 2014. g., a kojeg je Ustavni sud u cijelosti suspendirao u siječnju 2015. godine. O kvaliteti samog Zakona dovoljno govori činjenica da je oko 100 primjedbi na originalnu verziju zakona podnijelo 18 svjetonazorski potpuno različitih udruga, čitav niz pravnih autoriteta na ovom području i da je po prvi puta Ustavni sud suspendirao čitav jedan Zakon. U demokratskim društvima u kojima postoji razvijen sustav odgovornosti, već sama ova činjenica bi bila dovoljna da kreatori takvog zakona zajedno sa nalogodavcima podnesu ostavke iz moralnih razloga i da im se onemogući daljnje sudjelovanje u kreiranju novih zakona. Na žalost u Republici Hrvatskoj takav sustav odgovornosti ne postoji pa su isti nalogodavci i izvršitelji s tek neznatnim izmjenama pripremili novi zakon koji je suštinski vrlo sličan originalnome. Takav Zakon treba u cijelosti mijenjati uz konzultacije sa stručnjacima iz raznih relevantnih područja (pravnika, psihologa, socijalnih radnika, pedijatara i psihijatara, pedagoga i socijalnih pedagoga, sociologa, etnologa i drugih), koji su upućeni u problematiku, jer je obiteljski zakon drugačiji od svih drugih zakona – on izravno zadire u život svih građana te npr. nije usmjeren na utvrđivanje krivnje već anticipaciju najboljih rješenja za očuvanje kvalitetno odnosa djeteta sa svim članovima obitelji. Zato su nužne i izmjene i Kaznenog zakona, jer spriječevanje kontakta između djeteta i roditelja i bezrazložno (tj. u slučajevima kad nema dokazanog teškog obiteljskog nasilja, teške zloporabe droga ili incesta) minimaliziranje vremena djeteta i bilo kakvo kvarenje odnosa djeteta s jednim roditeljem treba biti regulirano kaznenim zakonodavstvom.

UDR: Smatrate li da se postojeći zakonski propisi provode na zadovoljavajući način ili mislite da tomu nije tako?

Most: Obzirom na broj prigovora i afera očito je da se postojeći zakonski propisi ne provode na zadovoljavajući način. Afere u Centrima za socijalnu skrb, vrlo dug period potreban za odobrenje posvajanja djeteta, slučajevi gdje uslijed nekažnjavanja pojedinih slučajeva obiteljskog nasilja dolazi do smrtnih ishoda, slučajevi gdje djeca gube kontakt s jednim roditeljem uslijed stereotipnih zakonskih rješenja neprilagođenih današnjici i dinamici današnje obitelji te neučinkovitosti institucija sustava u provođenju vlastitih odluka, samo su neki od primjera neprovođenja postojećeg Zakona.

Također je nužno obiteljske predmete učinkovito rješavati izvan suda te skratiti rokove njihova rješavanja, jer djeca nemaju vremena.

UDR: Ako smatrate da su promjene potrebne, što su za Vas prioriteti i mislite li preuzeti inicijativu da dođe do pozitivnih promjena?

Most: Prioriteti su predlaganje zakonskog okvira kojim bi bili zadovoljni i struka i roditelji te osiguranje njegovog učinkovitog provođenja. Spremni smo uz pomoć struke pruzeti inicijativu za takve prijedloge.

Djeca razvedenih roditelja, prema važećim i prema novom Obiteljskom zakonu, nemaju podjednako pravo na oba roditelja, tj. nemaju jednaka prava kao i djeca roditelja koji nisu razvedeni. Smatrate li da je to opravdano, ili mislite da to treba mijenjati?

Smatramo da u skladu s deklaracijom Ujedinjenih naroda najbolji interes djeteta treba biti na prvome mjestu. A dobro djeteta je u najvećem broju slučajeva da imaju podjednako pravo na oba roditelja. Stoga obiteljski Zakon treba mijenjati u tom smislu. No, također treba mijenjati i podzakonske akte i javnu svijest. Cijeli paket mjera lako dostupne edukacije za oba roditelja za roditeljstvo tijekom i nakon prestanka braka te obvezne edukacije djelatnika sustava, nužan je za učinkovito rješavanje problema prava djece i spriječavanja gubitka kvalitetnog odnosa s jednim ili oba roditelja u slučaju prestanka braka.

UDR: Namjeravate li pokretati inicijative za izmjene postojećih rješenja, kako u starom, tako i u novom Obiteljskom zakonu, te i u Zakonu o prebivalištu?

Most: Poduprijet ćemo ili pokrenuti svaku inicijativu koja po našem mišljenju (baziranom na inputu stručnjaka iz određenog područja) vodi povećanju dobrobiti građana Republike Hrvatske.

Srdačan pozdrav,

Most nezavisnih lista

Anketa

  • Jesu li se djelatnici Czss prema vama ponašali nepristrano i uljudno?

    Loading ... Učitavanje ...

Arhiva anketa

Otrov razvoda

Zaštita veze između roditelja i djeteta od osvetoljubivog bivšeg partnera

dr. Richard A. Warshak

 

Knjiga otrov razvodaKnjiga se može nabaviti u izdanju Algoritmove biblioteke Facta

Knjiga Divorce PoisonDetalje o izvorniku knjige na engleskom jeziku potražite na:
www.warshack.com

Preporučamo svim roditeljima koji traže praktične savjete da pročitaju knjigu Otrov razvoda, dr. Richard A. Warshak-a.